Works


Goron-goron-goron
céramique / ceramic / 陶 


Parc des Beaux-arts de la Préfecture d'Ibaragi
The Park of Ibaraki's prifecture / 笠間芸術の森公演 陶の杜
4.2002
1300 x 1900 x 70 cm

Producteur / Producer : Kosho Ito / 
プロデューサー : 伊藤公象
設計: 東京ランドスケープ研究所
Photo : Anzaï