Works


Goron-goron-goron
céramique / ceramic / 陶 

Desperado
Window dressing of buyable art
4.2002
150 x 300 x 70 cm

Photo : Anzaï

 


Chaque mois,des artistes et des designers presentent leurs oeuvers. Les clients peuvent faire leur choix parmi les multiples propositions que propose cette boutique : les oeuveres d’art cotoyant des vetements,des sacs ou encore des objets usuels. J’ai pu installer mes ceramiques dans ce magasin tres eclectique.Les clients ont choisi d’acheter mes GRON-GORON-GORON pour les exposer,les utilliser tels des objects du quotidien et certains comme chaise decorative.

Every month, artists and designers in various genres are invited to try challenging projects at a select shop, Desperado.Upon visiting this site, people can find their favorites beyond the distinction of genres such as art, fashion and design.For this exhibition, I filled the space with goron-goron-goron and proposed a space where dresses, shoes, bags, other goods and art are mixed. 

毎月、様々なジャンルのアーティストやデザイナーがセレクトショップ・デスペラードで新たな試みをしている。ここを訪れた人は、美術、ファッション、デザイナーなどのジャンルを超え、自分の気に入りを見つけることができる。
この展覧会では、goron-goron-goronが店いっぱいに溢れ、洋服、靴、鞄、日常雑貨、そして美術が混ざった空間を提案した。